Yazılar

2019 yılında internet üzerinden yapılan satış analizlerine göre en çok satan ve tüketiciler tarafından yoğun ilgi gören popüler ürünler, 2020 yılında e-ticarette satış yapmak isteyen girişimciler için ürün yelpazelerini oluşturmada yol gösterici olmaktadır.

Yatırımların doğru ürünlere yapılması ve pazar rekabet koşulları hakkında yapılacak planlamalardan önce çok satan ürün ve kategorilerin analiz edilmesi büyük derecede yardımcı olacaktır.

Yapılan Pazar araştırmalarına göre, müşteriler satın alma kararlarını vermek için ortalama 2 dakika süreye ihtiyaç duyuyor. Ürünler için etkili hazırlanmış bir tanıtım videosu müşterilerin bu kararı vermelerinde tetikleyici bir unsur olma niteliğini taşımaktadır

Tüketicilerin fiziksel mağazalarda, dokunarak, gözle inceleyerek, koklayarak vs. satın alma alışkanlıklarına aykırı olarak e-ticarette sadece ürün fotoğrafına bakarak ve açıklama okuyarak satın alma gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, e-ticarette müşterilerin satın alma kararını ilk etkileyen unsur ürünlerin fotoğraflarıdır. Ürün fotoğrafları e-ticarette etkili satış için en önemli kriterlerden birisidir.

Kurumsal yapıda fotoğraflar çekmek, alıcılar tarafından ürüne olan ilginin artırılması, satıcı firmaya güven uyandırılması ve prestij sağlanması gibi önemli konularda fayda sağlayacaktır.

Ürün sayfası, tüketici ile satışa konu ürünün karşı karşıya geldiği, tüketicinin satın alma kararını etkileyecek en önemli alandır. Ürün sayfası ne kadar doğru ve ihtiyaca yönelik olur ise müşterinin satın alma kararı vermesi de o derece kolaylaşacaktır.

Tüketicinin ürün sayfasında ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşması ve satın alma konusunda ikna olmasının yanı sıra satıcıya duyacağı güven de o derece önemlidir.

Fiziksel mağazalardaki satın alma alışkanlıklarının tersine, e-ticarette müşteri, ürünün malzemesini veya özelliklerini görerek veya dokunarak inceleyememekte, ürün kalitesini ve ihtiyacına uygun olup olmadığını, fotoğraf ve ürün açıklamalarında aramaktadır. Bu sebeple de ürün sayfasında müşteri ya sipariş verecek ya da daha tatmin olacağı iyi tasarlanmış başka bir ürün sayfasına yönlenecektir.

e-Ticarette Satışların artırılması için uygulanması gereken bazı yöntemler;
1. Pazaryerleri
2. Satış Analizleri Yapma
3. Kampanya Yönetimi
4. Sosyal Medya Yönetimi
5. Google AdWords Reklamları
6. SEO Çalışmaları
7. Ödeme yöntemleri çeşitliliği ve kolaylığı

E-Ticaret’te gün geçtikçe artan satış hacmi ile pazarın büyümesi ve internet ortamındaki fırsatları keşfeden birçok yatırımcı e-ticaret şirketleri kurarak pazardaki yerlerini almaktadırlar. E-ticarette şirketlerin sayısının artması aynı oranda rekabeti de artırmaktadır. Bu sebeple de şirketler kendilerini farklılaştırmak ve öne çıkarmak için markalaşmaya ihtiyaç duymaya başlamışlardır.

Kategori yönetimi; e-ticarette ürünleri ön plana çıkarmak ve satışlarını artırmak için uygulanan yöntemlerden biridir. Ürünlerin doğru şekilde kategorilendirilmesi, müşterilerin o ürünlere kolay bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca çok satan ve popüler ürünlerin belirlenerek öne çıkartılmalarına da olanak sağlamaktadır.

e-ticarette Kategori yönetimi çalışmalarının ilk başta doğru sistematikte yapılması, ana ve alt kategorilerin belirlenerek doğru ürünlerin doğru kategoriler altında toplanması en çok dikkat edilmesi gereken noktadır. Ancak bu şekilde ziyaretçiler ürünleri yaptıkları aramalarda kolaylıkla bulabilirler.

Günümüzde e-ticaret en çok hızla büyüyen ve gelişen bir sektörlerden birisidir. E-ticarete duyulan ilgi satıcıların bu pazar içerisinde bulunmaya yönlenmelerine büyük oranda etki etmektedir. Her iş alanında olduğu gibi e-ticaretin de bazı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.

Sanal Pazaryeri entegrasyonu, e-ticaret pazaryerlerinde yerini almış satıcıların tüm işlemlerini tek ekrandan yönetebilmelerini sağlayan bir sistemdir.

İnternet ortamında bir satıcı, farklı kategori ve özellikteki tüm ürünlerinin birden fazla pazaryeri üzerinde satışını gerçekleştirebilir. “Pazaryeri Entegrasyonu” sayesinde tüm pazaryerlerine ait işlemler tek bir ekrandan yönetilebilir.

Stok yönetimini doğru, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yapmak, satışları doğrudan etkileyeceğinden, (over sales) fazla sipariş alınması, stokta bulunmayan ürünlerin satılması gibi yaşanacak hatalı sipariş durumlarının önüne geçer.