2022 yılı için firmaların Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderleri, dekont tarihi esas alınarak e-ticaret sitesi başına %60 oranında, yıllık 15.102 TL’ye kadar desteklenecektir.

E-Ticarette marka bilinirliğini artırma, ürün veya hizmetlerin tanıtım faaliyetlerini yürütme, satış artırma, tüketiciler ile çeşitli amaçlar ile etkileşime geçme gibi amaçlarla, belirli bir plan ve strateji dahilinde kampanyalar oluşturmak ve uygulamak, e-ticaretin vazgeçilmez unsurlarından birisidir.

Başarılı bir kampanya yürütebilmek, kampanyanın aşağıdaki özelikleri taşımasına bağlıdır;

Doğru hedef kitleye hitap etme
Doğru reklam hedeflemeleri niteliklerine sahip olmak
İlgi çekici ve heyecan uyandırıcı unsurları taşımak
Hedef kitle ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayıcı nitelikte olmak
Anlamlı bir değer taşıyıcı niteliğinde olmak
Doğru zamanlamada doğru elemanları seçmiş olmak

Kampanyalar; yukarıda belirtilen unsurları taşıyacak şekilde, önceden belirli bir strateji çerçevesinde hazırlanarak, doğru zaman dilimlerinde hayata geçirilmelidir.

Satış süreçlerinde uygulanan, tüketicilerin satın aldıkları/alacakları ürünün yanında o ürünle ilişkili olabilecek farklı veya tamamlayıcı ürünlerin satılmasını sağlayarak satışların artırılmasına yönelik uygulanan satış tekniğidir.

E-Ticaret siteleri için yapılan pazarlama çalışmaları ve stratejilerinin en başında gelen, satın alma kararlarını direk etkileyen ve en önemli unsurlardan birisi açılış sayfasının kalitesidir. Açılış sayfası e-ticaret sitesinin hedef kitle ile karşı karşıya geldiği ilk alandır, bu alan karmaşık ve gezinmek zor bir yağıda ise müşterinin sayfayı terk etmesi an meselesidir. Düzenli, özenli sade ve ilgi çekici bir açılış sayfası ise müşteriyi cezbedecek ve sayfada kalmasına hatta alışveriş yapmasına zemin sağlayacaktır.

Tüketicilerin fiziksel mağazalarda, dokunarak, gözle inceleyerek, koklayarak vs. satın alma alışkanlıklarına aykırı olarak e-ticarette sadece ürün fotoğrafına bakarak ve açıklama okuyarak satın alma gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, e-ticarette müşterilerin satın alma kararını ilk etkileyen unsur ürünlerin fotoğraflarıdır. Ürün fotoğrafları e-ticarette etkili satış için en önemli kriterlerden birisidir.

Kurumsal yapıda fotoğraflar çekmek, alıcılar tarafından ürüne olan ilginin artırılması, satıcı firmaya güven uyandırılması ve prestij sağlanması gibi önemli konularda fayda sağlayacaktır.