Yazılar

Güven hangi sektör olursa olsun iş dünyasının vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Potansiyel müşteriler, mal veya hizmet satın alacakları veya birlikte iş yapacakları şirketler ile öncelikle güven köprüsünün kurulmasına ihtiyaç duyarlar. Karşı tarafa verilen güven unsuru işletmeler için en önemli değerlerden ve avantajlardan birisidir.
Olumsuz deneyim yaşayan müşteriler tarafında yaşanan bu olumsuz deneyimleri çevreleri ile paylaşma oranları oldukça yüksektir, aynı şekilde iyi deneyimlerden de bu şekilde bahsedilebilir. Bu nedenle işletmelerin güvenilir bir marka şeklinde ön plana çıkabilmelerinde ilk adımlardan birisi müşterilere olumlu deneyimler yaşatmak, olumsuz deneyim ve geri bildirimleri yok edecek şekilde önlemler almak olarak nitelendirilebilir.

E-Ticarette İletişim

E-Ticarette, mal veya hizmetlerin alıcılarına ivedi şekilde ulaştırılabilmesi, sipariş süreçlerinin müşteri kullanımında kolaylık sağlayıcı ve hızlı işlem tamamlayabilme özelliğine sahip olması, satın alma adımlarında müşteri güvenliğinin sağlanabilmesi, e-ticaret sitelerinin kullanımlarının basit olması, site alt yapılarının sağlam olması gibi unsurlar, e-ticaret süreçlerinin en önemli konularını oluşturmaktadır. Bahsedilen unsurlarla beraber müşteri iletişimini sağlam bir şekilde kurabilmek, iletişimde kopuklara sebebiyet vermemek, sürekli ve etkin bir iletişim ağı oluşturabilmek ise tüm bu unsurları destekleyici olma özelliği taşımaktadır. Müşterinin karşısında muhatap bulmada yaşayacağı kolaylık, satın alma davranışlarını direk etkileyen faktörlerden en önemlilerinden birisidir.

Müşteri veya hedef kitle ile etkin ve sürdürülebilir bir iletişim ağı kurabilmek, müşterilerin veya hedef kitlenin odaklarını, ilgi ve meraklarını iyi analiz etmekten geçer. Hangi ürünlerin daha çok ilgi gördüğünü analiz etmek, müşterilerin hangi kategorilere daha çok eğildiklerini bilmek ve hangi sayfalarda daha çok vakit geçirdiğini analiz etmek ve bu noktalarda iletişimleri kuvvetlendirmek, iletişim konusunda sağlam adımlar atılmasını sağlayacaktır.

Kurumların amaç ve hedeflerine ulaşmak ve faaliyetlerini yürütebilmek için gereken bölüm ve unsurlar arasında bilgi akışını, motivasyonu, koordinasyonu, organizasyonu, eğitimi ve denetimi amacıyla gerçekleşen iletişim sürecine verilen addır.
Kurumlarda geçen tüm iletişimleri bir bütün olarak ele almak ve değerlendirmektedir. Tüm bu unsurlar ışığında yürütülen iletişim faaliyetlerinin tamamıdır.

Halkla ilişkiler, kurumlar veya bireyler ile hedef kitle arasındaki stratejik iletişim yönetimini ifade eder. İşletmeler tarafında; karşılıklı fayda sağlayan, çift yönlü iletişime dayalı, dürüst ve sorumlu uygulamalarla kamuoyunu etkilemeye yönelik planlı iletişim çabaları olarak adlandırılabilir.

Kurumlar tarafından sosyal medyada var olmak, ilgili sosyal mecralarda uygun bir kurum kimliği oluşturup, içerik üretip, takipçiler kazanmak anlamını taşımaktadır. Doğru yönetildiği taktirde sosyal ağlar kurumlara olumlu etkiler sağlar fakat aynı zamanda iyi yönetilmemesi de olumsuz eleştirilerin ve etkileşimlerin oluşmasına olanak sağlar. Bu sebeple kurumsal hesapların profesyonelce yönetilmesi çok önemlidir.

Dijital dönüşüm, gelişen teknoloji ile birlikte, ihtiyaçlara en iyi şekilde yanıt verebilmek amacıyla, modern teknolojinin bilgi ve iletişim alanında hem zaman hem de para tasarrufu sağlamayı amaçlayarak süreçlerin (elektronik) ortama taşınmasına verilen addır.