Yazılar

Satış süreçlerinde uygulanan, tüketicilerin satın aldıkları/alacakları ürünün yanında o ürünle ilişkili olabilecek farklı veya tamamlayıcı ürünlerin satılmasını sağlayarak satışların artırılmasına yönelik uygulanan satış tekniğidir.