E-Fatura süreçlerine ait herşey StockMount Blog’da! E-Fatura, E-Defter, E-Belge, E-Arşiv, E-Fatura Süreçleri ve daha fazlası…

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.

Müstahsil Makbuzu, defter tutan çiftçi veya toptancıların defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri zorunlu ticari belgeyi ifade eder.

e-Mutabakat, şirketlerin iş yaptığı alıcılar veya satıcılar ile arasında tanımlanmış alacak veya borç hesaplarının düzenli olarak sağlanan bakiye mutabakat işlemlerinin elektronik ortamda kolay, hızlı ve güvenli olarak yapılmasını ifade eder.

İrsaliye, satışı tamamlanmış bir malın teslimata konu adrese ulaştırılması sürecinde nakledilmesi konusunda, nakil işleminin, satılan malın bilgisi, adedi ve malın kime ait olduğu gibi bilgileri ile beraber kayıt altına alındığı belgeye verilen addır.

E-FATURA NEDİR?

e-Dönüşüm sürecinin en önemli konularından birisi olan e-Fatura, teknolojini gelişmesi ile ortaya çıkan, kağıt fatura ve faturalama işlemlerinin tamamının dijital ortama aktarılmasını ifade eder. e-Fatura’ya geçiş ile birlikte kağıt ve postalama giderlerinin de önüne geçilmiş olmaktadır. Ayrıca fatura kesmede kolaylık ve bunun yanında faturaların dijital ortamda arşivlenecek olması hem eski faturalara ulaşmada hem de faturaların saklanması/arşivlenmesi konusunda büyük kolaylık sağlamaktadır.

e-Defter, Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda tutulduğu, maliyeye elektronik imzayla berat verildiği sistemdir.

Elektronik bilet, alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere elektronik belge biçiminde oluşturulmuş elektronik biletini ifade etmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen e-bilet uygulaması ile kara, hava ve deniz yolu taşımacılığı yapan firmaların yolcu listelerinin iletilmesini kapsamaktadır. Yani e-bilet uygulaması kapsamında e-bilet verileri ve yolcu listeleri GİB’ e iletilmektedir. Aynı şekilde kâğıt biletler de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafında aynı hukuki değerli taşımaktadır.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığın tarafından dijital dönüşüm kapsamında hayata geçirilen e-Fatura, e-Arşiv fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Bilet, e-serbest meslek makbuzu (SMM), e-Müstahsil Makbuzu gibi uygulamaların tamamına verilen ana başlığı ifade eder.

Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen periyotlar ve standartlarda, e-belgeler, mükelleflerin kullandığı ya da Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği yazılımlar aracılığıyla Gelir İdaresi başkanlığına iletilir.

e-Arşiv, e-fatura uygulaması dışındaki tüm vergi mükelleflerine ve vergi mükellefi olmayan kişilere düzenlenen fatura anlamını taşımaktadır.
e-Arşiv Fatura uygulamasında, e-fatura uygulamasından farklı olarak, oluşturulan faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden alıcısına ulaştırılmamaktadır. e-Arşiv Faturaları, uygun koşullar dâhilinde elektronik ortamda gönderebileceği gibi kâğıt olarak da teslim edilebilmektedir.