Yazılar

Tüketicilerin fiziksel mağazalarda, dokunarak, gözle inceleyerek, koklayarak vs. satın alma alışkanlıklarına aykırı olarak e-ticarette sadece ürün fotoğrafına bakarak ve açıklama okuyarak satın alma gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, e-ticarette müşterilerin satın alma kararını ilk etkileyen unsur ürünlerin fotoğraflarıdır. Ürün fotoğrafları e-ticarette etkili satış için en önemli kriterlerden birisidir.

Kurumsal yapıda fotoğraflar çekmek, alıcılar tarafından ürüne olan ilginin artırılması, satıcı firmaya güven uyandırılması ve prestij sağlanması gibi önemli konularda fayda sağlayacaktır.

Ürün sayfası, tüketici ile satışa konu ürünün karşı karşıya geldiği, tüketicinin satın alma kararını etkileyecek en önemli alandır. Ürün sayfası ne kadar doğru ve ihtiyaca yönelik olur ise müşterinin satın alma kararı vermesi de o derece kolaylaşacaktır.

Tüketicinin ürün sayfasında ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşması ve satın alma konusunda ikna olmasının yanı sıra satıcıya duyacağı güven de o derece önemlidir.

Fiziksel mağazalardaki satın alma alışkanlıklarının tersine, e-ticarette müşteri, ürünün malzemesini veya özelliklerini görerek veya dokunarak inceleyememekte, ürün kalitesini ve ihtiyacına uygun olup olmadığını, fotoğraf ve ürün açıklamalarında aramaktadır. Bu sebeple de ürün sayfasında müşteri ya sipariş verecek ya da daha tatmin olacağı iyi tasarlanmış başka bir ürün sayfasına yönlenecektir.