Yazılar

Yapılan Pazar araştırmalarına göre, müşteriler satın alma kararlarını vermek için ortalama 2 dakika süreye ihtiyaç duyuyor. Ürünler için etkili hazırlanmış bir tanıtım videosu müşterilerin bu kararı vermelerinde tetikleyici bir unsur olma niteliğini taşımaktadır

Tüketicilerin fiziksel mağazalarda, dokunarak, gözle inceleyerek, koklayarak vs. satın alma alışkanlıklarına aykırı olarak e-ticarette sadece ürün fotoğrafına bakarak ve açıklama okuyarak satın alma gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, e-ticarette müşterilerin satın alma kararını ilk etkileyen unsur ürünlerin fotoğraflarıdır. Ürün fotoğrafları e-ticarette etkili satış için en önemli kriterlerden birisidir.

Kurumsal yapıda fotoğraflar çekmek, alıcılar tarafından ürüne olan ilginin artırılması, satıcı firmaya güven uyandırılması ve prestij sağlanması gibi önemli konularda fayda sağlayacaktır.