Yazılar

İngilizce anlamı B2B yani Business to Busines olan, şirketler arası pazarlama ya da satış uygulamalarına verilen addır. Şirketler ile yine şirketler arasında e-ticaret üzerinden yapılan mal veya hizmet alışverişini ifade eder.

İngilizce anlamı B2C yani “Business to Customer” olan, “üreticiden tüketiciye” online platformlar üzerinden satış anlamına gelmektedir. B2C modelinde şirketlerin mal veya hizmetlerini e-ticaret üzerinden son tüketiciye ulaştırmalarını ifade etmektedir.

İngilizce anlamı C2C “consumer to consumer” olan, “tüketiciden tüketiciye” anlamına gelen e-ticaret modelidir.