Yazılar

Şahıs Şirketi Kurmak için Neler Gerekir?
İşe başlama bildirim fonu
İkametgâh Belgesi
Nüfus Cüzdanı Sureti
İmza Beyannamesi
İşyerinin Kira Kontratı ve Damga Vergisi Makbuzu
Kiralık değilse tapu fotokopisi
Vergi Dairesine yazılacak dilekçe