Yazılar

İyi bir planlama ile yapılması gerekenler için analizlerin ve gerekli araştırmaların yapılması bunun sonucunda maliyetlerin çıkartılması sağlam adımlardan ilki olacaktır. Çalışma alanı, diğer şirketlerle rekabet vb. için gerekenler için süreçlerin ön hazırlıklarının çok iyi planlanmış olması gerekmektedir.

Harcamaların önceden planlanıp şirket resmi olarak açıldıktan sonra yapılması, harcamaların şirket adına yapıldığına dair belgelenerek vergi avantajlarından faydalanılmasını sağlayacaktır.

Şahıs Şirketi Kurmak için Neler Gerekir?
İşe başlama bildirim fonu
İkametgâh Belgesi
Nüfus Cüzdanı Sureti
İmza Beyannamesi
İşyerinin Kira Kontratı ve Damga Vergisi Makbuzu
Kiralık değilse tapu fotokopisi
Vergi Dairesine yazılacak dilekçe