Yazılar

Rakip firmalar hakkında gerekli bilgilerin toplanarak, rakiplerin konum ve durumlarını anlamak ve söz konusu rakiplerin karşısında kendi şirketinin güçlü veya güçsüz yanlarının ortaya çıkartılmasını sağlamak için yapılan stratejik analizdir.
Rakipler analiz edildikten sonra pazarda bu rakiplerle nasıl rekabet edileceğinin planlanması ve belirlenmesi için yapılan analizdir.