Yazılar

İyi bir planlama ile yapılması gerekenler için analizlerin ve gerekli araştırmaların yapılması bunun sonucunda maliyetlerin çıkartılması sağlam adımlardan ilki olacaktır. Çalışma alanı, diğer şirketlerle rekabet vb. için gerekenler için süreçlerin ön hazırlıklarının çok iyi planlanmış olması gerekmektedir.

Harcamaların önceden planlanıp şirket resmi olarak açıldıktan sonra yapılması, harcamaların şirket adına yapıldığına dair belgelenerek vergi avantajlarından faydalanılmasını sağlayacaktır.