Yazılar

E-Ticaret satış süreçlerinde, satıcı ve müşteri taraflarının haklarını korumak için yasal mecburiyeti bulunan, yaşanabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilmesi amacıyla düzenlenen, tarafların yönetmelikler dahilinde, birbirine karşı sorumluluklar edindiği satış sözleşmeleridir.

Mesafeli satış sözleşmesi, satıcı ile alıcı arasında yapılan anlaşmadır. E-ticarette belirli bir fiyat karşılığında satın alınan mal veya hizmete yönelik, alıcı tarafından ödeme işlemi tamamlanıp sipariş oluştuğu anda mesafeli satış sözleşmesi de oluşur.

E-Ticaret alışverişlerinde müşterilerin ürünlerin fiziki mevcudiyetlerini görmeden, bilmeden satın alma işlemi onaylama sebebi ile, hukuken müşterinin ve bunun yanı sıra satıcının da güvence altına alındığı mesafeli satış sözleşmesi içeriğinde bazı yükümlülükleri barındırmaktadır.