Yazılar

E-Ticaret’te gün geçtikçe artan satış hacmi ile pazarın büyümesi ve internet ortamındaki fırsatları keşfeden birçok yatırımcı e-ticaret şirketleri kurarak pazardaki yerlerini almaktadırlar. E-ticarette şirketlerin sayısının artması aynı oranda rekabeti de artırmaktadır. Bu sebeple de şirketler kendilerini farklılaştırmak ve öne çıkarmak için markalaşmaya ihtiyaç duymaya başlamışlardır.