Yazılar

E-FATURA NEDİR?

e-Dönüşüm sürecinin en önemli konularından birisi olan e-Fatura, teknolojini gelişmesi ile ortaya çıkan, kağıt fatura ve faturalama işlemlerinin tamamının dijital ortama aktarılmasını ifade eder. e-Fatura’ya geçiş ile birlikte kağıt ve postalama giderlerinin de önüne geçilmiş olmaktadır. Ayrıca fatura kesmede kolaylık ve bunun yanında faturaların dijital ortamda arşivlenecek olması hem eski faturalara ulaşmada hem de faturaların saklanması/arşivlenmesi konusunda büyük kolaylık sağlamaktadır.