Yazılar

E-Ticaret lojistiği sadece kargo süreçlerini içeren sınırlı bir süreç olmamakla beraber sektörün neredeyse en önemli unsuru olma özelliğini taşıyan bir elemandır. E-Ticarete lojistik kapsamında bakıldığında, tedarikten depolamaya ve sevkiyat süreçlerinin tamamını kapsadığı görülmektedir.

Depo yönetimi, stok yönetimi gibi konular büyük önem taşımakta ve iyi bir disiplin programı dahilinde uygulanmaz ise kötü sonuçlar doğurabilecek unsurulardır. Lojistik anlamında firmaların uygulama ve yaklaşımları, müşteri memnuniyetini ve aslında tüm satış süreçlerini direk etkileyici olma özelliğine sahiptir.

Gün geçtikçe önem ve değer kazanmaya devam eden e-ihracat, firmaların ürünlerini farklı ülkelere pazarlayarak milyonlarca tüketiciye ulaştırmasına, farklı hedef kitle ve lokasyona hizmet sunmasına olanak sağlamaktadır.

e-ihracat süreçlerini doğru yönetmek, büyük oranda karlılık ve firmaların gelişim ve büyümelerine katkıda bulunsa da yapılan bazı hatalar bu alanda yapılan girişim ve planlı çalışmaların sonuçlarında yaratılacak pozitif değerlerde kayıplar meydana getirmektedir.