Yazılar

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.

E-FATURA NEDİR?

e-Dönüşüm sürecinin en önemli konularından birisi olan e-Fatura, teknolojini gelişmesi ile ortaya çıkan, kağıt fatura ve faturalama işlemlerinin tamamının dijital ortama aktarılmasını ifade eder. e-Fatura’ya geçiş ile birlikte kağıt ve postalama giderlerinin de önüne geçilmiş olmaktadır. Ayrıca fatura kesmede kolaylık ve bunun yanında faturaların dijital ortamda arşivlenecek olması hem eski faturalara ulaşmada hem de faturaların saklanması/arşivlenmesi konusunda büyük kolaylık sağlamaktadır.

e-Defter, Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda tutulduğu, maliyeye elektronik imzayla berat verildiği sistemdir.

Elektronik bilet, alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere elektronik belge biçiminde oluşturulmuş elektronik biletini ifade etmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen e-bilet uygulaması ile kara, hava ve deniz yolu taşımacılığı yapan firmaların yolcu listelerinin iletilmesini kapsamaktadır. Yani e-bilet uygulaması kapsamında e-bilet verileri ve yolcu listeleri GİB’ e iletilmektedir. Aynı şekilde kâğıt biletler de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafında aynı hukuki değerli taşımaktadır.