Yazılar

İrsaliye, satışı tamamlanmış bir malın teslimata konu adrese ulaştırılması sürecinde nakledilmesi konusunda, nakil işleminin, satılan malın bilgisi, adedi ve malın kime ait olduğu gibi bilgileri ile beraber kayıt altına alındığı belgeye verilen addır.