Yazılar

Dijital dönüşüm, gelişen teknoloji ile birlikte, ihtiyaçlara en iyi şekilde yanıt verebilmek amacıyla, modern teknolojinin bilgi ve iletişim alanında hem zaman hem de para tasarrufu sağlamayı amaçlayarak süreçlerin (elektronik) ortama taşınmasına verilen addır.

İrsaliye, satışı tamamlanmış bir malın teslimata konu adrese ulaştırılması sürecinde nakledilmesi konusunda, nakil işleminin, satılan malın bilgisi, adedi ve malın kime ait olduğu gibi bilgileri ile beraber kayıt altına alındığı belgeye verilen addır.

E-FATURA NEDİR?

e-Dönüşüm sürecinin en önemli konularından birisi olan e-Fatura, teknolojini gelişmesi ile ortaya çıkan, kağıt fatura ve faturalama işlemlerinin tamamının dijital ortama aktarılmasını ifade eder. e-Fatura’ya geçiş ile birlikte kağıt ve postalama giderlerinin de önüne geçilmiş olmaktadır. Ayrıca fatura kesmede kolaylık ve bunun yanında faturaların dijital ortamda arşivlenecek olması hem eski faturalara ulaşmada hem de faturaların saklanması/arşivlenmesi konusunda büyük kolaylık sağlamaktadır.

e-Defter, Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda tutulduğu, maliyeye elektronik imzayla berat verildiği sistemdir.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığın tarafından dijital dönüşüm kapsamında hayata geçirilen e-Fatura, e-Arşiv fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Bilet, e-serbest meslek makbuzu (SMM), e-Müstahsil Makbuzu gibi uygulamaların tamamına verilen ana başlığı ifade eder.

Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen periyotlar ve standartlarda, e-belgeler, mükelleflerin kullandığı ya da Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği yazılımlar aracılığıyla Gelir İdaresi başkanlığına iletilir.

e-Arşiv, e-fatura uygulaması dışındaki tüm vergi mükelleflerine ve vergi mükellefi olmayan kişilere düzenlenen fatura anlamını taşımaktadır.
e-Arşiv Fatura uygulamasında, e-fatura uygulamasından farklı olarak, oluşturulan faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden alıcısına ulaştırılmamaktadır. e-Arşiv Faturaları, uygun koşullar dâhilinde elektronik ortamda gönderebileceği gibi kâğıt olarak da teslim edilebilmektedir.