Yazılar

e-Defter, Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda tutulduğu, maliyeye elektronik imzayla berat verildiği sistemdir.

Elektronik bilet, alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere elektronik belge biçiminde oluşturulmuş elektronik biletini ifade etmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen e-bilet uygulaması ile kara, hava ve deniz yolu taşımacılığı yapan firmaların yolcu listelerinin iletilmesini kapsamaktadır. Yani e-bilet uygulaması kapsamında e-bilet verileri ve yolcu listeleri GİB’ e iletilmektedir. Aynı şekilde kâğıt biletler de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafında aynı hukuki değerli taşımaktadır.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığın tarafından dijital dönüşüm kapsamında hayata geçirilen e-Fatura, e-Arşiv fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Bilet, e-serbest meslek makbuzu (SMM), e-Müstahsil Makbuzu gibi uygulamaların tamamına verilen ana başlığı ifade eder.

Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen periyotlar ve standartlarda, e-belgeler, mükelleflerin kullandığı ya da Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği yazılımlar aracılığıyla Gelir İdaresi başkanlığına iletilir.