Yazılar

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığın tarafından dijital dönüşüm kapsamında hayata geçirilen e-Fatura, e-Arşiv fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Bilet, e-serbest meslek makbuzu (SMM), e-Müstahsil Makbuzu gibi uygulamaların tamamına verilen ana başlığı ifade eder.

Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen periyotlar ve standartlarda, e-belgeler, mükelleflerin kullandığı ya da Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği yazılımlar aracılığıyla Gelir İdaresi başkanlığına iletilir.

e-Arşiv, e-fatura uygulaması dışındaki tüm vergi mükelleflerine ve vergi mükellefi olmayan kişilere düzenlenen fatura anlamını taşımaktadır.
e-Arşiv Fatura uygulamasında, e-fatura uygulamasından farklı olarak, oluşturulan faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden alıcısına ulaştırılmamaktadır. e-Arşiv Faturaları, uygun koşullar dâhilinde elektronik ortamda gönderebileceği gibi kâğıt olarak da teslim edilebilmektedir.