Yazılar

Bir eylemin içinde olduğu veya olacağı süreye zaman denir. Zaman, yeri kesinlikle doldurulamayan, birikimi yapılamayan ve satın alınamayan en önemli kavramlardan birisidir. Zamanı amaca yönelik, etkin ve verimli harcamaya da zaman yönetimi denir.