Yazılar

Satışa konu mal veya hizmetleri elektronik ortamda yurt dışına satılmasına e-ihracat denir. Günümüzde oldukça popüler olan e-ihracat sayesinde satıcılar ürünlerini pek çok farklı ülkeye çok farklı hedef kitlelere ulaştırabilmektedir.