Yazılar

Bir işi yapmak üzere, ortaya belirli bir sermaye koymak suretiyle, sanayi, ticaret vb. sektörlerde kâr amacı güderek, mal veya hizmet üretim unsurlarını bir araya getiren ve ortaya çıkabilecek riskleri üstelenerek atılımda bulunan kişiye girişimci denir.

KOSGEB; açılımı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” olan, Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini ve rekabet güçlerini artırmak, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur.