Yazılar

Bir işi yapmak üzere, ortaya belirli bir sermaye koymak suretiyle, sanayi, ticaret vb. sektörlerde kâr amacı güderek, mal veya hizmet üretim unsurlarını bir araya getiren ve ortaya çıkabilecek riskleri üstelenerek atılımda bulunan kişiye girişimci denir.