Yazılar

Dijital dönüşüm, gelişen teknoloji ile birlikte, ihtiyaçlara en iyi şekilde yanıt verebilmek amacıyla, modern teknolojinin bilgi ve iletişim alanında hem zaman hem de para tasarrufu sağlamayı amaçlayarak süreçlerin (elektronik) ortama taşınmasına verilen addır.