Yazılar

Dijital pazarlama araçlarından birisi olarak görülen e-mail ile müşteri bilgilendirmesi, tercihen SEM çalışmalarının etkilerini artırmak için destekleyici olarak kullanılmaktadır. Hedef kitleye gönderilen maillerin, okunmadan silinmesi vb. olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması ve etkin dönüşümlerinin alınabilmesi için bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir.

Dijital Marketing

Teknolojinin gelişmesiyle değişen satın alma ve tüketici alışkanları doğrultusunda mal veya hizmet alımlarının çoğunun elektronik ortamlarda gerçekleşmeye başlamasıyla doğan, elektronik ortamlar aracılığı ile mal veya hizmet reklam ve tanıtımı yapmak amacı ile uygulanan pazarlama yöntemine dijital pazarlama denir.

Yazılı basın, radyo, televizyon ve billboardlar gibi geleneksel pazarlama yöntemlerinden tamamen farklı olarak, internet ortamlarında, mobil uygulamalar ve diğer elektronik kanallarda yapılan reklam ve tanıtım faaliyetlerini ifade eder.

Dijital pazarlama teknik ve yöntemlerinin doğru kullanılması ile, marka ve marka bilincinin oluşturulması, birebir temas olanağının bulunmadığı kitlelere ulaşma ve dokunma, farklı tüketici gruplarına hitap edebilme gibi önemli stratejik hedeflere ulaşılabilir.