Yeni e-Ticaret Kanununun Getirdiği Sorumluluk ve Yükümlülükler

Yeni e-Ticaret Kanununun Getirdiği Sorumluluk ve Yükümlülükler

İnternet üzerinden ticaret yapanları ve alım yapanları yakından ilgilendiren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki kanun 5 Kasım, 2014 tarihinde resmi gazete’de yayınlanarak 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe gireceği duyuruldu.

Elektronik ileti ile ilgili düzenlemeler:

e-Dükkan sahibi e-ticaret firmaları çeşitli yollarla e-posta, telefon numarası topluyor ya da çeşitli sitelerden satın alarak toplu gönderim yapıyorlardı. Bu işlemlerle birlikte kullanıcılar yoğun reklam epostaları, sms ve reklam aramaları ile rahatsız ediliyordu. Bu tip durumları önlemek için opt-in adı verilen ( e-posta iletisi göndermeden önce alıcıdan bu konuda yazılı onay almak) sistem uygulanmak isteniyor.  Satıcılar Kısa mesaj, faks, otomatik arama, telefonla yapılan arama, ticari amaçla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikleri, e-posta vb. gönderimini yapmadan önce kullanıcılardan yazılı onayı aldığı konularda gönderim yapabileceklerdir.  Bunun dışında satıcı gönderimini yaptığı iletide onayını aldığı satış ağının ticari ünvanı, telefon ve faks numarası, kısa mesaj ve elektronik posta adresi gibi bilgileri de içermek zorunda. Ayrıca gönderilecek ileti; indirim, hediye, yarışma, promosyon, oyun niteliğinde ise mesajın içeriğinde şüpheye yer vermeden net ve açık biçimde anlaşılır şekilde anlatılmalıdır. Gönderilecek iletilerde Siyasi propaganda, cinsel içerik vb. konular yasaklanmıştır.  Tüm bu kurallara ek olarak alıcının bunları reddetme hakkı hakkında da düzenleme gelmiştir. Gönderici firmalar ret bildiriminin yapılabileceği kolay ve ücretsiz bir sistem kurmak zorunda ve yapılan bildirimleri 3 iş günü içerisinde düzenlemek zorundadırlar.

Onay alınmadan gönderilen iletilerde 1 ile 5 bin TL arasında değişmekte ve toplu gönderi söz konusu ise 10 katına kadar ceza düzenlenebilecektir.

 
Sipariş ile ilgili düzenlemeler:

Çeşitli araçlarla verilen siparişlerde ödeme gerçekleşmeden evvel alıcıya ödenecek toplam bedeli, sözleşme şartlarını açıkça sunmak zorundadırlar. Sonrasında ise siparişi aldığını teyit etmek zorundadır. Ayrıca sipariş tamamlanmadan evvel alıcının siparişle ilgili girdiği bilgileri görebilmesi ve değiştirebilmesi için gerekli teknik imkânların tamamını sunmak zorundadır.  Elektronik e-posta yolu ile yapılan sözleşmeler bu kapsamda değildir.

 
Aracı Hizmet Sağlayıcılar ile ilgili düzenlemeler:

Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılması ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler hizmet verdikleri kişi ve kurumların sağladığı içeriklerin hukuka ve uygunluğunu kontrol etmek zorunda değildirler.

 
Kişisel verilerin korunması:

Hizmet sağlayıcı ve aracılar, kullanıcılara ilişkin kişisel bilgileri elde ettiyse bu verilerin güvenli bir şekilde saklamaları ve 3. Kişilere iletilecekse veya başka amaçlarla kullanılacaksa, veri sahibinin onayını almak zorundadırlar.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141105-1.htm

Kaynak: Webrazzi