StockMount Mesajlar - Tüm Mesajlar

Mesajlar Ekranı, Tüm Mesajlar Sekmesi Kullanımı

Bu videoda StockMount Mesajlar ekranı, tüm mesajlar sekmesi hakkında bilgi verilecektir.

Tüm Mesajlar sekmesi seçili mesajı gönderen müşteri ile o ana kadar gerçekleştirilmiş mesajlaşmaları gösterir. Müşteriden gelmiş mesajlar sol tarafta, verilen cevaplar ise sağ tarafta tarih sırasına göre gösterilir.

Üst kısımdaki resim simgesine tıklanarak seçili müşterinin ruh hali seçilebilir. Bu sayede bu müşteri ile ilgili sonraki mesajlaşmalarda burada seçilen resim dikkate alınarak cevap yazılabilir. Bu kısımda seçilecek resimler sayesinde ekranın sol kısmındaki arama bölümünde filtreleme ile arama da yapılabilir.

StockMount e-ticaret hayatınızda başarılar diler…