Hükümet KOBİ'ler için Sanal Pazaryerleri Kuracak

Hükümet KOBİ'ler için Sanal Pazaryerleri Kuracak

Hükümetten internet girişimciliğinin desteklenmesi için önemli bir hamle geldi. Hazırlanacak olan programın hedefi KOBİ'lerin kendi arasındaki ve tüketicileriyle olan ticaretini geliştirmek adına sanal pazaryerlerinin kurulması.

KALKINMA Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'na göre, ekonomide internetin sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanmak için yeni adımlar atılacak. İnternet girişimciliğinin desteklenmesi, ekonomide gelecek dönemde öncelikli gündem maddelerinden biri olacak. Bu kapsamda Türkiye’de, başlangıç aşamasındaki internet girişimlerine finansman ve altyapı desteği sağlamayı amaçlayan bir destek programı oluşturulacak, verilen destekler düzenli şekilde izlenecek ve değerlendirilecek.

ALTYAPI YARDIMI VERİLECEK

Türkiye kökenli, yüksek katma değer ve nitelikli istihdam sağlayacak internet şirketlerinin ortaya çıkması adına, erken aşama internet girişimlerine ve KOBİ’lere finans, danışmanlık ve altyapı desteği sağlayacak bir merkez oluşturulacak.

Desteklere ulaşamıyorlar

Yapılan plana göre, Türkiye'de ortaya çıkan internet girişimleri, finansal destek, danışmanlık hizmetleri açısından önemli engellerle karşılaşıyor. Söz konusu engeller, özellikle erken aşama internet girişimlerinin şirketleşmesini, ticarileşmesini ve kurumsallaşmasını önlüyor, yenilikçi fikirlerin hayata geçmeden yok olmasına sebep oluyor. 
- İnternet Girişimleri Destek Merkezi oluşturulacak. 
- Uzman havuzu oluşturulacak, verilecek destek türlerinin kapsamı, miktarı ve şartları belirlenecek ve sınıflandırılacak. 
- Hem KOBİ’lerden tüketicilere olan ticareti hem de KOBİ’lerin kendi aralarındaki ticareti geliştirmek amacıyla sanal pazar yerleri kurulacak. 

Yasal önlemler alınacak

- İnternet girişimleri için destek programının hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli yasal ve teknik tedbirler alınacak.
- İnternet girişimlerinin ve KOBİ’lerin sanal POS edinmelerini kolaylaştırmak amacıyla kamu bankaları ile işbirliği başta olmak üzere gerekli tedbirler alınacak.