Alt Kullanıcı nedir?

StockMount'a açılmış bir hesabı birden fazla kişinin kullanması gereken durumlarda alt kullanıcı hizmetinden faydalanılabilir.

StockMount'a açılmış bir hesabı birden fazla kişinin kullanması gereken durumlarda alt kullanıcı hizmetinden faydalanılabilir. Paketinize ekleyeceğiniz her kullanıcı kendi şifresi ile sisteme giriş yapabilir. Yönetici konumunda olan asıl hesap kullanılarak alt kullanıcılar için yetki tanımlaması yapılabilir. Alt kullanıcıların her birine ayrı ayrı yetki ataması yapılabilir. StockMount yönetim panelindeki her ekran için okuma, yazma ve silme yetkilerinin tamamı veya bir bölümü alt kullanıcılara atanabilir. Örneğin bir kullanıcı sadece mesajlar bölümünü yönetirken bir diğeri satışlarla ilgilenebilir.