Girdi yapan

Etkili Satış için Ürün Fotoğrafları Nasıl Olmalıdır?

Tüketicilerin fiziksel mağazalarda, dokunarak, gözle inceleyerek, koklayarak vs. satın alma alışkanlıklarına aykırı olarak e-ticarette sadece ürün fotoğrafına bakarak ve açıklama okuyarak satın alma gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, e-ticarette müşterilerin satın alma kararını ilk etkileyen unsur ürünlerin fotoğraflarıdır. Ürün fotoğrafları e-ticarette etkili satış için en önemli kriterlerden birisidir.

Kurumsal yapıda fotoğraflar çekmek, alıcılar tarafından ürüne olan ilginin artırılması, satıcı firmaya güven uyandırılması ve prestij sağlanması gibi önemli konularda fayda sağlayacaktır.

E-Ticarette Ürün Sayfasının Önemi

Ürün sayfası, tüketici ile satışa konu ürünün karşı karşıya geldiği, tüketicinin satın alma kararını etkileyecek en önemli alandır. Ürün sayfası ne kadar doğru ve ihtiyaca yönelik olur ise müşterinin satın alma kararı vermesi de o derece kolaylaşacaktır.

Tüketicinin ürün sayfasında ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşması ve satın alma konusunda ikna olmasının yanı sıra satıcıya duyacağı güven de o derece önemlidir.

Fiziksel mağazalardaki satın alma alışkanlıklarının tersine, e-ticarette müşteri, ürünün malzemesini veya özelliklerini görerek veya dokunarak inceleyememekte, ürün kalitesini ve ihtiyacına uygun olup olmadığını, fotoğraf ve ürün açıklamalarında aramaktadır. Bu sebeple de ürün sayfasında müşteri ya sipariş verecek ya da daha tatmin olacağı iyi tasarlanmış başka bir ürün sayfasına yönlenecektir.

E-Ticarette Satış Artırma Yöntemleri

e-Ticarette Satışların artırılması için uygulanması gereken bazı yöntemler;
1. Pazaryerleri
2. Satış Analizleri Yapma
3. Kampanya Yönetimi
4. Sosyal Medya Yönetimi
5. Google AdWords Reklamları
6. SEO Çalışmaları
7. Ödeme yöntemleri çeşitliliği ve kolaylığı

E-Ticarette Markalaşma

E-Ticaret’te gün geçtikçe artan satış hacmi ile pazarın büyümesi ve internet ortamındaki fırsatları keşfeden birçok yatırımcı e-ticaret şirketleri kurarak pazardaki yerlerini almaktadırlar. E-ticarette şirketlerin sayısının artması aynı oranda rekabeti de artırmaktadır. Bu sebeple de şirketler kendilerini farklılaştırmak ve öne çıkarmak için markalaşmaya ihtiyaç duymaya başlamışlardır.

E-Ticarette Kategori Yönetimi

Kategori yönetimi; e-ticarette ürünleri ön plana çıkarmak ve satışlarını artırmak için uygulanan yöntemlerden biridir. Ürünlerin doğru şekilde kategorilendirilmesi, müşterilerin o ürünlere kolay bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca çok satan ve popüler ürünlerin belirlenerek öne çıkartılmalarına da olanak sağlamaktadır.

e-ticarette Kategori yönetimi çalışmalarının ilk başta doğru sistematikte yapılması, ana ve alt kategorilerin belirlenerek doğru ürünlerin doğru kategoriler altında toplanması en çok dikkat edilmesi gereken noktadır. Ancak bu şekilde ziyaretçiler ürünleri yaptıkları aramalarda kolaylıkla bulabilirler.

Pazaryerleri ve e-ticaret Entegrasyonu

Sanal Pazaryeri entegrasyonu, e-ticaret pazaryerlerinde yerini almış satıcıların tüm işlemlerini tek ekrandan yönetebilmelerini sağlayan bir sistemdir.

İnternet ortamında bir satıcı, farklı kategori ve özellikteki tüm ürünlerinin birden fazla pazaryeri üzerinde satışını gerçekleştirebilir. “Pazaryeri Entegrasyonu” sayesinde tüm pazaryerlerine ait işlemler tek bir ekrandan yönetilebilir.

E-Ticaret Entegrasyonu ve Stok Yönetimi

E-Ticarette başarılı bir mağaza olmanın en önemli yolu satışta görünen bir ürünün mutlaka stokta bulunmasıdır. Alıcılar için satın almaya karar verdikleri ürüne ulaşabilmek ve siparişin doğru şekilde tedarik edilip ulaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle de stokların satışta bulunan ürünler için gerçeği yansıtıyor olması hem güven hem prestij açısından çok büyük önem taşımaktadır.

E-Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.